Snogeröd med omnejd

Den 13/2 var det möte i Snogeröd. Kvällen handlade om boende i Snogeröd med omnejd. Ett 30-tal personer hade mött upp. Den inledande debatten kom att handla om förbindelserna till centralorten Höör. Detta är ett problem som diskuterats vid tidigare möte också. Södra delen av området har bättre förbindelser med Lund och Eslöv, än med Höör. Det är ju helt klart inte bra. Ett annat spörsmål var korsningen in till Gudmuntorps skola. Även detta har beandlats vid tidigare möte. Ett konkret förslag precenterades av de närvarande. Det innebär att man bygger en gång och cykelväg med tunnel under väg 23.  Byggklara tomter efterfrågades också. Kommunen äger mark som kan användas men det saknas planläggning av området. Centergruppen tar spörsmålen med sig och driver det vidare i ks och kf.
Staffan Danielsson var inbjuden som gäst vid kvällens möte. Staffan är riksdagsman för centerpartiet. Han redogjorde till att börja med, historiken om vad C gjort för att sanera den svenska ekonomin. Uppgörelsen på 90-talet med (s) har lagt grunden till den starka ekonomi vi har i Sverige. Visserligen har vi inte fått någon utdelning i ökat väljarstöd. Energiuppgörelsen menar Staffan har lagt grunden till att det nu satsas mer på alternativ energi. Enligt Staffan har alliansen goda möjligheter att vinna nästa val. Men Centerpartiet måste få en mer framträdande roll. Centerpartiet är garanten för lantbruket i regeringen. När det gäller livsmedel måste vi lyfta fram svenska livsmedel. V har världens strängaste regler för djurskydd men ändå importerar vi mer än hälften av vårt behov. Import som kommer från länder med uruselt djurskydd. Detta kan bara vi som konsumenter vända på, genom att köpa mer svenskproducerat.
centerpartisten LN Höör

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *