Trygghet

Hur definierar man trygghet? Svaren skiftar givetvis med tanke på vem som svarar.
Trygghet kan vara när det lilla barnet, får somna i pappas eller mammas famn. Det kan också vara när någon håller i handen, som ett stöd nedför en trappa eller vid hala skogsstigar.
Tryggheten i den egna bostaden är en annan trygghet. Var finns tryggheten när livskamrater och närstående försvinner? När kroppen inte längre fungerar som förr, var finns då tryggheten?
Hemtjänst och trygghetslarm finns men när hemtjänsten lämnat bostaden, är du ensam och utlämnad till en knapptryckning på trygghetslarmet. Hemtjänstpatrullen har kanske hunnit till den andra ändan av kommunen och det dröjer innan de kan vara tillbaka.
Ett alternativ till det egna boendet, är ett ”trygghetsboende”. Ett boende där den som fortfarande kan sköta det mesta själv men vill ha tryggheten i, att det finns personal till hands på andra sidan dörren.
I dag görs stora ombyggnader i det egna boendet, för att klara avancerad vård, till mycket höga kostnader.  Hemtjänstpersonalen får åka fram och åter till vårdtagaren flera gånger under dygnet. Körtid och bilkostnader kostar ganska mycket. Det är också dåligt utnyttjad tid, när man sitter i bilen.
Ett trygghetsboende ger vårdtagaren en helt annan trygghet. I denna form kan vårdtagaren klara sig själv och när skröpligheten sätter in finns vårdtagaren redan i en lägenhet, som är anpassad för avancerad vård. Antalet personer som möter vårdtagaren kan också minskas.
Den sociala gemenskapen ökar t.ex. gemensam matsal, gemensamma aktiviteter mm.
centerpartisten LN

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *