föryngring och förnyelse inom Centerpartiet i Höör

Centerpartiet har nu fastställt sin lista inför val till kommunfullmäktige. Listan präglas av föryngring och förnyelse.
Listan toppas av Lars-Olof Andersson och Hanna Ershytt. Lars-Olof är idag partiets gruppledare och ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott. Hanna har under mandatperioden med sin familj flyttat in till Höör från Malmö. Hanna är denna mandatperiod ledamot i regionfullmäktige i Skåne. De följs på listan närmast av Arne Gustavsson, Ola Kollén, Robin Nord, Boel Gadde och Martin Olsson.
CUF finns åter med på Höörscenterns lista genom Robin Nord och Miriam Steinwall. Robin är idag bl.a. vice ordf. för svenska kyrkans unga i Lunds stift. Robin kommer att driva en aktiv personvalskampanj. Robin utvecklar också tillsammans med Boel Gadde Höörscenterns närvaro i sociala media. Med hemsida, Facebooksida och egen blogg.
Listan i sin helhet med namn och adresser framgår nedan.
Medlemsmötet i Bosjökloster diskuterade också Centerpartiets vision för Höör 2025 och partiets prioriterade mål för kommande mandatperiod. Förslagen till program ligger nu ute för inspel från medlemmarna. Vision och mål för kommande mandatperiod kommer att fastställas på ett styrelsemöte i början av april. Frågor besvaras av Lar-Olof Andersson och Hanna Ershytt.
nedtecknat av
Arne Gustavsson
kretsordförande
0704 41 25 48

namn                              ort                      Ålder
Lars-Olof Andersson  Norra Rörum   42
Hanna Ershytt             Höör                  40
Arne Gustavsson          Höör                 64
Ola Kollén                     Höör                  48
Robin Nord                  Snogeröd           21
Boel Gadde                  Sätofta                38
Martin Olsson              Tofta                  39
Miriam Steinwall         Höör                 19
Åke Johansson            Ekenäs              70
Harriet Paulsson        Stanstorp          70
Lars Böök                    Rolsberga          60
Greger Johansson Gadde Sätofta       49
Lars Nihlén                 Höör                   70
Sven Rundqvist         Kulleberga         56
Lisbeth Sigleif            Höör                    71
Per-Arne Olsson        Rolsberga           52
Lennart Sigleif           Höör                    77
Rolf Svensson            Höör                    67

 

 

 

 

 

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *