tandläkarmottagning

En tillgänglig tandvård behövs i hela Skåne

Styrelsen för Region Skåne har för avsikt att lägga ner ett antal Folktandvårdskliniker runt om i Skåne. Centerpartiet Skåne tar avstånd från förslaget och uppmanar regionstyrelsen att antingen återremittera det för ny handläggning, på grund av undermåligt beslutsunderlag, eller avslå förslaget.

Nästan alla berörda kliniker ligger i landsbygdskommuner eller i tätorter med stor landsbygd runt om berörda orter. Klinikerna är av varierande storlek och har också en varierande lönsamhet. En del visar kraftiga underskott medan andra visar på kraftiga överskott. Hur förklarar man t.ex. att en klinik som gör ett överskott på drygt 800 tkr, ska läggas ned? Finns det möjlighet att få en bättre ekonomi på de olönsamma klinikerna? Kan det finnas skäl att ibland medge underskott? Hela beslutsunderlaget behöver en djupare analys och det gäller både ekonomin, verksamheten och konsekvenserna för invånarna.

Tandhälsan är en viktig del i en människas välbefinnande. Vi ser tyvärr en del som idag inte har råd eller möjlighet att sköta sina tänder på ett sådant sätt att det främjar både deras välbefinnande och övriga hälsa.

Hösten 2010, antogs en strategisk plan för Folktandvårdens framtid i Skåne. Det fanns inga delade meningar om det i den dåvarande tandvårdsnämnden. När det nu har kommit till skarpt läge visar det sig dock att konsekvenserna för många boende i såväl centralorter, som i mindre orter och på landsbygden, kan bli förödande.

Även om det finns privattandläkare i flera av orterna, är det ofta långa köer. Som privat företagare, väljer man dessutom själv hur många kunder man vill ta in. Man har t.ex. ingen laglig skyldighet att ta sig an barntandvården.

För de allra flesta som bor i nedläggningsorterna, blir det i realiteten en skattehöjning eftersom de själva i fortsättningen får ökade kostnader för transporterna. De kan bli tvungna att ta ledigt från jobbet för att följa med barn eller gamla föräldrar till tandläkaren, med löneavdrag som följd. De får också lägga mer tid på tandläkarbesöken, vilket påverkar den privata situationen negativt. Detta vill Centerpartiet Skåne inte medverka till.

Ansvariga beslutsfattare borde ha granskat den strategiska planen med betydligt mer kritiska ögon. De borde också sett konsekvenserna ur ett medborgarperspektiv och inte från den egna organisationen. Vi har fått förtroendet från väljarna att företräda dem och detta ska självklart beaktas när vi tar beslut. Det perspektivet saknas helt i detta ärende.

Det går inte att gömma sig bakom den strategiska planen. Den är dels tagen av dem som var beslutande under förra mandatperioden, dels går den faktiskt att riva upp. Det skulle dessutom vara önskvärt eftersom det finns många underliga slutsatser i densamma. Bara för att man har tagit ett felaktigt beslut, behöver man inte ta ett nytt sådant.

Ett av huvuduppdragen för oss politiker är att underlätta för medborgarna i sin vardag. Här går Regionstyrelsen i rakt motsatt riktning och försvårar för ett antal människor runt om i Skåne.

Vår uppmaning till Regionstyrelsen är därför: Gör om och gör rätt! Ta fram ett nytt underlag som kan ligga till grund för ett nytt beslut. Ta tillvara den möjligheten – för skåningarnas och deras tandhälsas bästa.

 

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *